Zawieszenie grupy 2 , 2a

Wtorek, 17 Listopad 2020
KWARANTANNA GRUPY 2 I 2a
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w związku z
ujawnieniem zakażenia SARS-CoV-2 u dziecka z grupy 2 informuje, że
dzieci  grupy 2 I 2a Obecne w Żłobku w dniu 10.11.2020 podlegają
obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2020 poz. 1845) w terminie od 17.11.2020 r.
do 20.11.2020 r.


Wszystkie dzieci objęte kwarantanną zostały zgłoszone przez Dyrektora Żłobka nr 8 do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Rodzice nie wypełniają formularzy.