Zmiana godzin zgłaszania nieobecności dziecka w żłobku

Wtorek, 29 Sierpień 2023
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr LI/1390/23 z dn. 20 czerwca 2023r. nieobecność dziecka zgłaszamy najpóźniej do godz. 12:00 dnia roboczego poprzedzającego nieobecność w żłobku. W przypadku nie zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia po czasie nie zostanie zwrócona stawka żywieniowa.
Uchwała NR LI 1390 23 Rady Miasta Szczecin(1).pdf