Pasowanie

„Przyrzekamy co dzień rano buzię zawsze mieć roześmianą.
Przyrzekamy nie płakać, nie szlochać i swoje ciocie mocno kochać.
Przyrzekamy zabawki szanować i dookoła wszystko porządkować.
Przyrzekamy, choć jesteśmy jeszcze mali, zgodnie bawić się w tej sali.
Bo już jesteśmy ŻŁOBKOWICZAMI – dużymi dziewczynkami i dużymi chłopcami.”