święto drzewa

Wiele drzew jest do siebie podobnych,
Zielone liście posiada.
W ich dziuplach ptak lub wiewiórka
swoje zdobycze zajada