Dzień Bociana-Gr 2 i 2a

Rozłożył skrzydła czarno-białe
nad łąką i ogrodem,
zwiastuje wiosnę i dni ciepłe,
chociaż powiewa chłodem.