Dzień królika-Gr 1 i 1a

To nasz króliczek mały
Taki kochany i taki wspaniały