Zajęcia umuzykalniające-Gr 4

Na zajęcia umuzykalniające chętnie chodzimy,
śpiewamy, klaszczemy, a także tańczymy.