Jesień-Gr 6 i 6a

Jesień na paluszkach
Spaceruje w parku
I rozdaje wszystkim
Swe skarby w podarku