Sala sensoryczna-Gr 4

"Dzieci mają różne prawa,
ale głównym jest zabawa,
więc popatrzmy w lewo, w prawo,
jaką zająć się zabawą..."
W. Szwajkowski