Dynia - Gr 6 i 6a

Rosła dynia w ogródeczku
Rosła sobie na słoneczku
Dobre miejsce miała
Bo szybko się rozrastała.