Tłusty czwartek - Gr 5

Wszelkie diety dziś na boku,
Tłusty czwartek jest raz w roku!