Krokusowa rewolucja


16.12.2020 roku Żłobek „Wróbelki” i przy ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie po raz trzeci posadził krokusy. Pandemia skutecznie opóźniła tegoroczną akcję, ale placówka dzielnie walczy z przeciwnościami losu pod wodzą Pani Dyrektor Anny Bobrzyk. Udało się zamówić pogodę oraz zaangażować dzieciaki i ich wychowawców w akcję sadzenia 500 cebulek. Wcześniej placówka własnymi siłami posadziła wrzosy.  W reżimie sanitarnym, bez tradycyjnego udziału rodziców akcja zakończyła się sukcesem. Ciepło dnia i radość dzieci z możliwości spaceru i zapełnienia dołków oraz podeptania trawnika budziła nieskrywaną radość milusińskich. Akcję, cebulkami kwiatów wsparła firma Lomar1 Ubezpieczenia otwierająca biuro na ul. Pocztowej 41 w Szczecinie, a mająca siedzibę w Stargardzie, gdzie wspiera od lat lokalną młodzież wychowywaną w duchu sportu.