Pierwsza pomoc

Ciało obce w drogach oddechowych
 (zaksztuszenie, zadławienie)-pierwsza pomoc.

Zakrztuszenie – jeśli dziecko otwiera buzię, próbuje odkrztusić, pluje i kaszle, a jego twarz staje się czerwona – nie pomagaj mu! Pozwól dziecku samodzielnie odkrztusić pokarm. Nadmierna pomoc w przypadku zakrztuszenia może prowadzić do zadławienia.
Zadławienie – gdy niemowlę jest dość ciche, nie może wydać z siebie dźwięku, oddech staje się utrudniony, a jego twarz staje się blada to znaczy, że dziecko potrzebuje Twojej pomocy! Należy rozpocząć pierwszą pomoc przy zadławieniu. Niemowlę może kasłać i próbować odkrztusić, jeśli doszło do częściowego zakrztuszenia.

Wczesna interwencja może zapobiec utracie przytomności. Pamiętaj! Udzielając pierwszej pomocy możesz uratować życie!

Jeśli do dróg oddechowych dostanie się ślina, kawałek pokarmu lub cokolwiek innego poza powietrzem, grozi to niedotlenieniem organizmu, a nawet zatrzymaniem akcji serca
Postępowanie przy zadławieniu niemowlęcia do 1 roku życia

Jeżeli widać w buzi jakiś przedmiot, należy spróbować go wyjąć. Jeśli nie można tego zrobić jednym delikatnym ruchem należy zaniechać tę czynność. Wyciągnąć można tylko takie ciała obce, które widać.
Jeśli dziecko kaszle efektywnie dodatkowe działanie nie jest potrzebne. Należy obserwować czy sobie poradzi samo.
Jeśli dziecko jest przytomne, ale nie kaszle lub kaszel nie przynosi rezultatu należy:
 1. wykonać 5 uderzeń w okolice międzyłopatkową, układając niemowlę głową w dół na przedramieniu,
 2. chwycić kciukiem i palcem za żuchwę (nie za szyję)
 • Gdy uderzenie jest nieskuteczne należy:
 1. odwrócić dziecko na plecy, głową skierowaną w dół na wolnym przedramieniu, obejmując dłonią jego potylicę,
 2. następnie wykonać 5 uciśnięć w dolnej połowie mostka, 1 cm poniżej linii międzysutkowej.
 3. do czasu usunięcia ciała obcego wykonywać 5 uderzeń w okolicę międzyłopatkową na przemian z 5 uciśnięciami klatki piersiowej.
 4. gdy ciało obce nadal pozostaje w drogach a dziecko straciło przytomność kładziemy delikatnie na podłodze  zlecamy wezwanie  pogotowia  ratunkowego 999 lub 112, wykonujemy 5 wdechów aby przepchnąć ciało obce do jednego z  płuc aby dziecko mogło oddychać jednym płucem jeśli dziecko nie oddycha rozpoczynamy resuscytację krążeniowo oddechową,
Pamiętaj
Rozpocznij reanimacje kiedy dziecko nie oddycha, szybka reakcja ratuje życiePostępowanie przy zadławieniu – starsze dzieci

Starsze dziecko - pochylamy je do przodu podtrzymując na wysokości klatki piersiowej i pięciokrotnie uderzamy energicznie nadgarstkiem w okolicę międzyłopatkową.
Młodsze dzieci, możemy przełożyć przez nasze uda - tak, aby opierały się o nie klatką piersiową. Uderzamy energicznie pięć razy w okolicy między łopatkowej. Jeśli np. już przy drugim uderzeniu, udaje się wydalić ciało obce, to przerywamy postępowanie. Jeśli uderzenia nie przynoszą efektu, poszkodowany nie potrafi kaszleć lub oddychać przechodzimy do uciśnięć nadbrzusza.
Stajemy za poszkodowanym, obejmujemy go oburącz. Umieszczamy zaciśniętą pięść jednej dłoni pomiędzy pępkiem a końcem (dolną częścią) mostka. Uważamy, aby nie uciskać dolnej części żeber lub mostka. Drugą dłonią obejmujemy pięść, a następnie z dużą siłą uciskamy nadbrzusze. Uciskamy pięciokrotnie, pociągając do siebie i nieco ku górze. Manewr ten powoduje uciśnięcie przepony, a zarazem wzrost ciśnienia w drogach oddechowych. Dzięki temu ciało obce może zostać wypchane do jamy ustnej poszkodowanego.
Uciśnięcia nadbrzusza stosujemy naprzemiennie z uderzeniami pomiędzy łopatki aż do skutku poszukując oznak udrożnienia dróg oddechowych – kaszlu, gwałtownego nabrania powietrza, wydania dźwięków.
W przypadku utraty przytomności   wzywamy pogotowie ratunkowe 999 lub 112,  przechodzimy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej.Postępowanie przy zadławieniu – osoba dorosła

 
Wczesna interwencja może zapobiec utracie przytomności. Pamiętaj! Udzielając pierwszej pomocy możesz uratować komuś życie! Pomoc przy zadławieniu – należy do tych stanów zagrożenia życia, z którymi można spotkać się codziennie.
Jeśli do dróg oddechowych dostanie się ślina, kawałek pokarmu lub cokolwiek innego poza powietrzem, grozi to niedotlenieniem organizmu, a nawet zatrzymaniem akcji serca!
Jak postępować przy zadławieniu?

        Gdy poszkodowany przestał kaszleć, ale jest przytomny należy:
 1. pochylić poszkodowanego do przodu,
 2. 5 x energicznie uderzyć w okolicę międzyłopatkową.
  Gdy uderzenie nie pomaga zastosować tzw. chwyt Heimlicha (Uwaga!!! Nie stosować wobec kobiet w ciąży):
 3. pochylić poszkodowanego,
 4. objąć rękoma kładąc jedną część na nadbrzuszu (pod mostkiem),
 5. drugą ręką objąć zaciśniętą pięść,
 6. i energicznie pociągnąć do wnętrza i ku górze.
  Jeśli powyższe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, należy bezzwłocznie wezwać pogotowie 999 lub 112.