Dzień Muzyki-Gr 2a

Muzyka wokół nas jest wszędzie,
tu śpiewa ptaszek, tam śpiewa wiatr,
muzyka to cały mój świat.