Pasowanie - Gr 2 i 2a

Dziś jest nasze pasowanie.
Są tu nasze drogie panie.
Już od dzisiaj przyrzekamy.
że żłobeczek pokochamy.
Co dzień bawić się będziemy.
I jedzono ładnie zjemy.
I uśmiechem powitamy.
Przychodzące po nas mamy.